Studiemetoden

Studiemetoden

​​Studiemetoden går i korte træk ud på at overvinde de tre indlæringsbarrierer – barrierer, der kan hindre en i at forstå og lære de ting, man studerer om.

Den første indlæringsbarriere er MANGEL PÅ FYSISKE OG KONKRETE GENSTANDE.

Mangler man de konkrete, virkelige, fysiske genstande, man studerer om, bliver studiet for teoretisk.

Den anden indlæringsbarriere er OVERSPRUNGNE TRIN

Går man for hurtigt frem uden grundigt at forstå det trin eller den sværhedsgrad, man er i gang med, går det naturligvis galt på det næste trin.

Den tredje indlæringsbarriere er DET MISFORSTÅEDE ORD.

Forstår man ikke ordene, eller kender man ikke ord eller symbolers rette betydning i de materialer, man forsøger at lære, blokerer dette for indlæringen.​​

Heldigvis kan disse indlæringsbarrierer afhjælpes. Lærerne i Study House/FEGU er alle uddannet i Studiemetoden og har stor erfaring i at hjælpe elever, børn som voksne, igennem studieproblemer og indlæringsvanskeligheder.

Studiemetoden er udviklet af amerikaneren L. Ron Hubbard og beskrives i større detaljer på www.fegu.dk

​Man kan også lave det lille studiekursus Lær at Lære, hvor man selv lærer at opdage og overvinde indlæringsbarriererne.

Læse/stave- og grammatikkurserne er udviklet på dansk af Skoleleder Christian Aagaard, FEGU Frederiksberg Læseskole til brug sammen med L. Ron Hubbards Studiemetode. Taknemmelig anerkendelse til L. Ron Hubbard Library for tilladelse til at gengive et uddrag fra L. Ron Hubbards værker, der er underlagt ophavsret (copyright)

Subscribe to our YouTube Channel
(+45) 41 67 57 93
bello@studyhouse.dk